This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Postgraduates

Spoštovani,

obvečamo vas, da bo SPREJEMNI IZPIT v ponedeljek, dne 16. 9. 2019 ob 8. uri v računalniški učilnici 1N24 (I. nadstropje) na Medicinski fakulteti UM.

Skladno z razpisnimi pogoji za vpis na študijski program Biomedicinska tehnologija, morajo diplomanti, ki niso s področja medicine (splošna in dentalna medicina), farmacije in veterinarstva, dodatno opraviti sprejemni izpit iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika.

S spoštovanjem, Referat MFUM

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 20. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30823252 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Dolgoročne posledice mastoidektomije pri zdravljenju akutnega mastoiditisa«.

Predstavitev bo potekala ob 13.30 uri na Kliniki za ORL, CFK in MFK, Vajalnica, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.