Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Raziskovanje na področju izobraževanja v medicini je danes v velikem razmahu in vključuje številne profile strokovnjakov: zdravnike, psihologe, sociologe, ekonomiste itd. Števila državne in mednarodne ustanove dajejo vse večji poudarek na zagotavljanju osnovnih standardov na področju izobraževanja in izkazovanja ustreznih aktivnosti za njihovo zagotavljanje. Tako so danes med drugimi zelo aktualne teme: preverjanje in ocenjevanje znanja/veščin/odnosov, družbena odgovornost medicinskih fakultet, razvoj kadrov, razvoj učnih načrtov, aktivno in praktično učenje, varnost bolnikov itd.

Leta 2010 v Glasgowu se je s prvima prispevkoma na mednarodnih konferencah tudi MF UM aktivno pridružila raziskovanju izobraževanja v medicini. Od takrat do danes smo predstavili že več kot 20 različnih prispevkov (Slika 1), od bolj opisnih, do evalvacij in manjših raziskav. Trenutno načrtujemo tudi objavljanje prispevkov v revijah kot so Medical Teacher, Clinical Teacher in Medical Education s faktorji vpliva od 1 do 3. Prav tako se bomo usmerili v prijave projektov in pridobivanje evropskih sredstev za sodelovanje v raziskovanju izobraževanja v medicini, s čimer bomo lažje uvajali številne novosti v učni proces na MF UM. Vse to v luči sledenja trendom na področju izobraževanja v medicini, ki povečujejo usposobljenost bodočih zdravnikov in odražajo visoko mero družbene odgovornosti, ki jo čuti naša fakuleta.

Z namenom informiranja naših zdravnikov s trendi s področja izobraževanja v medicini in z namenom spodbujanja njihovega aktivnega vključevanja smo dva prispevka pred kratkim objavili tudi v reviji Zdravniške zbornice Slovenije, ISIS:

Tako da ste vsi, ki bi se nam želeli aktivno pridružiti, vljudno vabljeni k sodelovanju. Naš kontakt: cim.mf@um.si.

 

Slika 1: kolaž fotografij z različnih konferenc o izobraževanju v medicini, kjer smo aktivno sodelovali.

 

Publikacije:

Predstavitve na konferencah:

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si