Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bomo v torek, dne 23. 10. 2018 ob 15. uri na povezavi https://kolokvij.mf.um.si/kp.html odprli e-prijave za praktikume pri predmetih Interna medicina - praktično delo ob bolniku, Kirurgija - delo ob bolniku ter Pediatrija - delo ob bolniku. Klinično prakso si boste rezervirali z vpisom svoje vpisne številke, oddelka in termina. Datumski prikaz razporeda terminov je v prilogi.

Najprej si izberite KP interne in s tem začrtajte zelen, oranžen ali rdeč potek.

Vljudno prosimo, da si najkasneje do 25. 10. 2018 vsak študent izbere delovišča za klinično prakso iz interne medicine, kirurgije in pediatrije.

Na podlagi prijav bomo v novembru 2018 obvestili izbrane bolnišnice /oddelke o študentih, ki bodo pri njih opravljali praktikum ter na e-deski objavili navodila glede pričetka praktikuma.

 

Referat

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v četrtek, 18. 10. 2018 ob 14. uri v predavalnici 1N26 sestanek za predhoden vpis na razpored za praktikum 2018/19 glede na planirane termine praktikuma v tujini za študente 6. letnika 2018/19, ki imate namen praktikum delno ali v celoti opraviti v tujini - za kirurgijo, pediatrijo in interno medicino. Na sestanek so vabljeni študenti, ki so v referatu oddali dokazilo o planirani izmenjavi.

Udeležba ni obvezna - še vedno se boste lahko vpisali na razpored, ko bo odprt (predvidoma po 22.10.2018), vendar v okviru razpoložljivih mest in terminov.

Referat

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da se v 5. letniku EMAG Splošna medicina 2018/19 zaradi premajhnega števila prijav NE BODO izvajali naslednji izbirni predmeti:

- Medicina in šport 2

- Urgentna medicina

- Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu

- izbrane vsebine in novosti v javnem zdravju

- izbrane vsebine in novosti v nevrologiji

- Komuniciranje v medicini

- Nastanek in vrste bolečine

- Izbrane vsebine in novosti v geriatriji

-Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji

 Študenti, ki ste na Erasmus+ študiju, prosim javite, ali boste opravili izbirni predmet, ki je na tem seznamu, v tujini.

 

Vljudno pozivamo vse študente, ki so si izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

1) Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji

2) Kirurški vidiki medicine v izrednih razmerah

3) Tropska medicina

4) Medicinska tehnologija

5) Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe

6) Simulacije endoskopskih in UZ preiskav v interni medicini

ter navedeno do 15. 10. 2018 javite na e-mail: referat.mf@um.si .

V kolikor tega ne storite do navedenega datuma, vas bomo prerazporedili v referatu.

Referat

Spoštovani,

obveščamo vas, da se v 4. letniku EMAG Splošna medicina 2018/19 zaradi premajhnega števila prijav NE BODO izvajali naslednji izbirni predmeti:

- Z dokazi podprta medicina

- Simulacije endoskopskih in UZ preiskav v interni medicini

- Nastanek in vrsta bolečine

- Medicinska tehnologija

 - Izbrane vsebine in novosti v pediatriji.

 

Vljudno pozivamo vse študente, ki so si izbrali navedene predmete, da si izberejo nov izbirni predmet iz sledečega nabora:

1) Medicina in šport 2

2) Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini

3) Izbrane vsebine in novosti v oftalmologiji

4) izbrane vsebine in novosti v anesteziologiji

5) Urgentna medicina

ter navedeno do 15. 10. 2018 javite na e-mail: referat.mf@um.si .

V kolikor tega ne storite do navedenega datuma, vas bomo prerazporedili v referatu.

Referat

 

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si