Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da bomo v sredo, dne 23. 10. 2019 ob 12. uri na povezavi https://kolokvij.mf.um.si/kp.html odprli e-prijave za klinične praktikume pri predmetih Interna medicina - praktično delo ob bolniku, Kirurgija - delo ob bolniku ter Pediatrija - delo ob bolniku. Klinično prakso si boste rezervirali z vpisom svoje vpisne številke, oddelka in termina.

Najprej si izberite KP interne in s tem začrtajte zelen, oranžen ali rdeč potek.

Vljudno prosimo, da si najkasneje do 25. 10. 2019 vsak študent izbere delovišča za klinično prakso iz interne medicine, kirurgije in pediatrije.

Na podlagi prijav bomo v novembru 2019 obvestili izbrane bolnišnice /oddelke o študentih, ki bodo pri njih opravljali praktikum ter na e-deski objavili navodila glede pričetka praktikuma.

Predhoden vpis v praktikume, za študente, ki boste opravljali praktično izobraževanje v tujini, bo potekal v torek, 22. 10. 2019 ob 14. uri v seminarski sobi 2N20. Predhodni vpis je omogočen samo študentom, ki ste v referatu za študentske zadeve oddali pisno dokumentacijo, da je vaša izmenjava potrjena oz. so podpisi v teku.

 

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bo PBL I - predklinika I za skupini 1S9 in 1S10 (pri doc. dr. Špeli Stangler Herodež) 21. 11. 2019 ob 10:30 izjemoma potekal v predavalnici P19.

 

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bodo predavanja pri predmetu Pediatrija dne, 30. 10. 2019, potekala od 9.00 do 12.00 v predavalnici 1N26 in ne od 15.00 do 18.00, kot je bilo sprva načrtovano.

 

Lep pozdrav,

Referat MF

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da se zaradi nezadostnega števila prijav v 5. letniku ne bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:

 

- Urgentna medicina

- Sporočanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom

- Osnove palitivne medicine in palitivne oskrbe

- Obravnava bolnika, ki prihaja iz drugega socio-kultrunega okolja

- Nastanek in vrsta bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino

- Kirurški vidiki medicine v izrednih razmerah

- Komuniciranje v medicini

- Izbrane vsebine in novosti v nevrologiji

- Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji

- Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini

- Izbrane vsebine in novosti v geriatriji

- Izbrane vsebine in novosti pri javnem zdravju

 

V študijskem 2019/20 SE BODO izvajali sledeča izbirni predmeti:

- Medicina in šport 2

- Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji

- Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji

- Medicinska tehnologija

- Simulacije endoskopskih in UZ preiskav v interni medicini

- Tropska medicina

 

Vljudno prosimo vse študente, ki ste izbirne predmete, ki se ne bodo izvajali, da do ponedeljka, dne 14. 10. 2019, do 14. ure na e-naslov: referat.mf@um.si sporočite menjavo izbirnega predmeta.

V kolikor tega ne boste javili v roku, vas bomo prerazporedili v referatu.

 

Referat MF