Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

MEDICINSKA FAKULTETA UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Perkutana transluminalna angioplastika nativnih hemodializnih arteriovenskih fistul z balonom, prekritim s paklitakselom«

Disertacijo bo zagovarjal Jernej Lučev, dr. med.,

v ponedeljek, 17. junija 2019 ob 10.30 uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

Spoštovani,

obveščamo vas, da je za predstavitev vašega dela na seminarju v petek, 17. 5. 2019, pri predmetu Biofizika potrebno oddati kratko predstavitev seminarja (na 1 – 2 straneh), ki ga bomo objavili na Moodlu.

V kratko predstavitev seminarja vključite:

  • osnovne podatke o seminarju (naslov, mentor, področje...),
  • osnovna ideja in namen seminarja,
  • vaša izhodišča in hipoteze, posebej izpostavite vaše dosedanje delo in morebitne originalne prispevke (vaše rezultate),
  • možnosti nadaljnjega raziskovalnega dela.

Kratko predstavitev vašega seminarja pošljite v PDF formatu na naslov: marko.marhl@um.si do četrtka, 16. 5. 2019, do 20h.

Če želite, lahko nekaj izvodov tudi natisnete za morebitne poslušalce, ki nimajo dostopa do Moodla. Izvedbo vaše predstavitve načrtujte za ca. 10 minut.

Z lepimi pozdravi,

Marko Marhl

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Povezava genov odgovornih za delovanje hormonov in hormonskih receptorjev, z odzivom na hormonsko uravnavanje folikulogeneze«.

Disertacijo bo zagovarjala Maruška Čuš, v ponedeljek, 15. aprila 2019 ob 10. uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

.

Spoštovani,

obveščamo vas, o pričetku pedagoških obveznosti pri predmetu »Uporabna biostatistika v kliničnih raziskavah«, in sicer :

  • dne 5. 3. 2019 od 17. do 21. ure, 1N25 na MF UM;
  • dne 6. 3. 2019 od 16. do 20. ure, 1N25 na MF UM.

Lep pozdrav, Referat MF UM

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo skladno z dogovorom, izpit pri predmetu Biomedicinska informatika dne 23. 2. 2019 potekal ob 9.00 in ne ob 13.00.

Seminarje boste izvedli po izpitu. 

Lep pozdrav,

Referat MF UM