Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA v štud. letu 2017/2018

Od 1. 8. 2017 bo potekal elektronski vpis (E-vpis) v višje letnike podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija za kandidate, ki izpolnjujejo redne pogoje za napredovanje v višji letnik. Pogoji za napredovanje so objavljeni na tej povezavi.
E-vpis velja tudi za vpis »absolventskega statusa« - študenti se v tem primeru prijavite preko »ikone« za vpis v višji letnik.

Pred e-vpisom je potrebno skladno s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitvi študentov na Univerzi v Mariboru OBVEZNO izpolniti anketo o pedagoškem delu in dejanski obremenitvi študentov. To storite tako, da se prijavite v AIPS, nato izberete rubriko »Ankete«. Ko izpolnite obe anketi, izberete še rubriko »E-vpis«. Izpolnite e-vpisni list, potrdite podatke in GA NATISNETE.

Zatem se z vso dokumentacijo, ki je navedena spodaj, od 1. 8. in najkasneje do 29. 9. 2017 v času uradnih ur oglasite v Referatu za podiplomski študij – II. nadstropje (soba 2N1), da uredimo potrebne formalnosti.
Uradne ure do 31. 8. 2017 so vsak delovnik od 9.30 do 11. ure, od 4. 9. 2017 dalje od 9.30 do 11.00 in od 13.00 do 14.30 ure.

Na vpis prinesite:

  • natisnjen in podpisan E-vpisni list; vljudno prosimo, da preverite oziroma dopolnite osebne podatke (naslov, telefon);
  • študentsko izkaznico (v kolikor jo imate);
  • izjavo o plačniku šolnine (če bo plačnik vaš delodajalec);
  • pogodbo o izobraževanju v dveh izvodih. V primeru obročnega odplačevanja je potrebno dostaviti tudi izpolnjeno izjavo poroka (overjena mora biti na Upravni enoti ali pri notarju).

Študenti, ki se vpisujejo v 2. letnik dodatno še:

  • seznam z izbirnimi predmeti drugega letnika (izberete 3 predmete).

Vpis ne bo mogoč, v kolikor ne dostavite popolne dokumentacije. Za dostop do navedenih obrazcev se obrnite na referat.mf@um.si

Po opravljenem vpisu boste prejeli račun za plačilo šolnine, skladno s točko VI. pogodbe o izobraževanju. Šolnina v študijskem letu 2017/18 znaša 4.802,00 EUR za posamezni letnik. Cenik je dostopen na tej spletni povezavi.

 

 

 

 

 

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si