Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


E l e k t r o n s k i     u r n i k

 

Študijski koledar

Študijski koledar 2012/2013
Študijski koledar 2013/2014
Študijski koledar 2014/2015
Študijski koledar 2015/2016
Študijski koledar 2016/2017
Študijski koledar 2017/2018
Študijski koledar 2018/2019

 

Urniki za zimski semester 2018-2019

1. letnik (pon-tor, sre-čet, pet)
2. letnik (pon-tor, sre-čet, pet)
3. letnik
4. letnik
5. letnik
6. letnik

 

Urniki za letni semester 2018-2019

1. letnik (pon-tor, sre-pet)
2. letnik (pon-tor, sre-pet)
3. letnik
4. letnik
5. letnik

 

Urniki za izbirne predmete 2018-2019

1. letnik
2. letnik

 

Podrobnejše informacije, datumski razporedi, navodila

1. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anatomija s histologijo in embriologijo X X X X X X
Biologija celice       X X X
Biokemija X X X      
Biofizika X X X      
Kemija X   X      
Uvod v medicino            
 Prva pomoč X   X      
 Zgodovina medicine X          
 Medicinska angleščina   X        
 Terminologija X          
Metode raziskovalnega dela v medicini z medicinsko statistiko       X X X
Molekularna biologija z genetiko       X X X
Izbrane vsebine in novosti v biokemiji X X        
Medicina in šport 1     X, 1      
Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki medicine       X X  
Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v anatomiji       X X  

 

2. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Fiziologija X X X X   X
Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika X X X      
Mikrobiologija z imunologijo X X, 1 X      
Zdravstvena psihologija in komuniciranje X X X      
Farmakologija s toksikologijo       X X X
Na dokazih podprta medicina       X X X
Patologija I.       X X X
Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji       X X X
Komuniciranje v medicini       X    

 

3. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Interna medicina s propedevtiko X X X X X X
Kirurgija X X X X X  
Radiologija X X X      
Klinična biokemija X X X, 1, 2      
Ortopedija X X X      
Anesteziologija       X X X
Izbrane vsebine in novosti v interni medicini       X    
Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki         X  
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini       X, 1 X, 1  

 

4. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Pediatrija X X X      
Klinična psihologija in sporazumevanje X X        
Družinska medicina I. X X X      
Fizikalna in rehabilitacijska medicina X X, 1 X      
Medicinska etika in pravo       X X, 1, 2  
Sodna medicina       X X X
Patologija II.       X X X
Oftalmologija       X X X, 1
Otorinolaringologija       X X X
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v pediatriji            
Medicina in šport 2           X
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini       X, 1 X, 1  
Urgentna medicina       X X, 1  
Oftalmologija – izbrane vsebine         X  

 

5. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Dermatovenerologija X X X      
Psihiatrija X X X, 1      
Nevrologija X X X      
Nevrokirurgija X X        
Klinična farmakologija X X        
Vplivi okolja in zdravje            
 Okoljska medicina X X X      
 Geriatrija X X        
 Medicina v izrednih razmerah X X        
 Maksilofacialna kirurgija z osnovami stomatologije X   X      
Infekcijske bolezni       X X X
Javno zdravje       X X X
Ginekologija in porodništvo       X X X
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji            
Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu            
Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji            
Medicina in šport 2            
Tropska medicina            

 

6. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Onkologija in radioterapija X X X      
Uvod v raziskovalno delo in telemedicino X X X      
Družinska medicina II.   X X      
Pediatrija – delo ob bolniku            
Interna medicina – delo ob bolniku            
Kirurgija – delo ob bolniku            
Biostatistika pri raziskovalnem delu       X   X
Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini            
Nastanek in vrste bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino X          
Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe X X        
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini X X        
Oftalmologija – izbrane vsebine   X        

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (academiccalendar1516.pdf)academiccalendar1516.pdf[ ]181 kB
Download this file (academiccalendar1617.pdf)academiccalendar1617.pdf[ ]205 kB
Download this file (academiccalendar1718.pdf)academiccalendar1718.pdf[ ]191 kB
Download this file (etika-prirocnik.pdf)etika-prirocnik.pdf[ ]2814 kB
Download this file (l1-letni1-v2.pdf)l1-letni1-v2.pdf[ ]29 kB
Download this file (l1-letni2-v2.pdf)l1-letni2-v2.pdf[ ]29 kB
Download this file (l1-zimski1.pdf)l1-zimski1.pdf[ ]22 kB
Download this file (l1-zimski2.pdf)l1-zimski2.pdf[ ]23 kB
Download this file (l1-zimski3.pdf)l1-zimski3.pdf[ ]20 kB
Download this file (l2-letni1-v4.pdf)l2-letni1-v4.pdf[ ]29 kB
Download this file (l2-letni2-v4.pdf)l2-letni2-v4.pdf[ ]29 kB
Download this file (l2-zimski1.pdf)l2-zimski1.pdf[ ]30 kB
Download this file (l2-zimski2.pdf)l2-zimski2.pdf[ ]30 kB
Download this file (l2-zimski3.pdf)l2-zimski3.pdf[ ]28 kB
Download this file (l3-letni.pdf)l3-letni.pdf[ ]202 kB
Download this file (l3-zimski.pdf)l3-zimski.pdf[ ]44 kB
Download this file (l4-letni-v2.pdf)l4-letni-v2.pdf[ ]42 kB
Download this file (l4-zimski.pdf)l4-zimski.pdf[ ]45 kB
Download this file (l5-letni-v2.pdf)l5-letni-v2.pdf[ ]209 kB
Download this file (l5-zimski.pdf)l5-zimski.pdf[ ]44 kB
Download this file (l6-zimski-v2.xls)l6-zimski-v2.xls[ ]174 kB
Download this file (p1-anat.pdf)p1-anat.pdf[ ]204 kB
Download this file (p1-anat2.pdf)p1-anat2.pdf[ ]202 kB
Download this file (p1-biocel.pdf)p1-biocel.pdf[ ]111 kB
Download this file (p1-biofiz.pdf)p1-biofiz.pdf[ ]193 kB
Download this file (p1-biokem-izb.pdf)p1-biokem-izb.pdf[ ]185 kB
Download this file (p1-biokem.pdf)p1-biokem.pdf[ ]206 kB
Download this file (p1-kem.pdf)p1-kem.pdf[ ]196 kB
Download this file (p1-molek.pdf)p1-molek.pdf[ ]81 kB
Download this file (p1-pp.pdf)p1-pp.pdf[ ]234 kB
Download this file (p1-raz.pdf)p1-raz.pdf[ ]191 kB
Download this file (p1-term.pdf)p1-term.pdf[ ]225 kB
Download this file (p1-zgod.pdf)p1-zgod.pdf[ ]225 kB
Download this file (p1s1-anat-izb.pdf)p1s1-anat-izb.pdf[ ]178 kB
Download this file (p1s1-gen-izb-v2.pdf)p1s1-gen-izb-v2.pdf[ ]611 kB
Download this file (p1s1-molek-izb-v2.pdf)p1s1-molek-izb-v2.pdf[ ]624 kB
Download this file (p2-ebm.pdf)p2-ebm.pdf[ ]280 kB
Download this file (p2-farma.pdf)p2-farma.pdf[ ]277 kB
Download this file (p2-fizio.pdf)p2-fizio.pdf[ ]91 kB
Download this file (p2-fizio2.pdf)p2-fizio2.pdf[ ]203 kB
Download this file (p2-kom-izb.pdf)p2-kom-izb.pdf[ ]193 kB
Download this file (p2-mikro.pdf)p2-mikro.pdf[ ]181 kB
Download this file (p2-mit.pdf)p2-mit.pdf[ ]192 kB
Download this file (p2-psih-v3.pdf)p2-psih-v3.pdf[ ]271 kB
Download this file (p2s2-fizio-izb.pdf)p2s2-fizio-izb.pdf[ ]217 kB
Download this file (p2s2-pat-v3.pdf)p2s2-pat-v3.pdf[ ]262 kB
Download this file (p2s2v2-farma-izb-v2.pdf)p2s2v2-farma-izb-v2.pdf[ ]175 kB
Download this file (p3-anest.pdf)p3-anest.pdf[ ]201 kB
Download this file (p3-int-izb.pdf)p3-int-izb.pdf[ ]279 kB
Download this file (p3-klinbio-v2.pdf)p3-klinbio-v2.pdf[ ]102 kB
Download this file (p3-ortopedija.pdf)p3-ortopedija.pdf[ ]237 kB
Download this file (p3-rad.pdf)p3-rad.pdf[ ]56 kB
Download this file (p3s3-interna.pdf)p3s3-interna.pdf[ ]1631 kB
Download this file (p3s3-kirurgija.pdf)p3s3-kirurgija.pdf[ ]352 kB
Download this file (p3s3-uz-izb.pdf)p3s3-uz-izb.pdf[ ]603 kB
Download this file (p4-dm1.pdf)p4-dm1.pdf[ ]294 kB
Download this file (p4-etika.pdf)p4-etika.pdf[ ]255 kB
Download this file (p4-frm.pdf)p4-frm.pdf[ ]346 kB
Download this file (p4-klinpsih.pdf)p4-klinpsih.pdf[ ]496 kB
Download this file (p4-ofta.pdf)p4-ofta.pdf[ ]215 kB
Download this file (p4-orl.pdf)p4-orl.pdf[ ]500 kB
Download this file (p4-pat2.pdf)p4-pat2.pdf[ ]596 kB
Download this file (p4-ped.pdf)p4-ped.pdf[ ]378 kB
Download this file (p4-sodna.pdf)p4-sodna.pdf[ ]106 kB
Download this file (p4s4-urgentna-izb.pdf)p4s4-urgentna-izb.pdf[ ]385 kB
Download this file (p5-derma.pdf)p5-derma.pdf[ ]139 kB
Download this file (p5-ger.pdf)p5-ger.pdf[ ]193 kB
Download this file (p5-gineko.pdf)p5-gineko.pdf[ ]182 kB
Download this file (p5-infek.pdf)p5-infek.pdf[ ]200 kB
Download this file (p5-jz.pdf)p5-jz.pdf[ ]183 kB
Download this file (p5-klinfarma.pdf)p5-klinfarma.pdf[ ]197 kB
Download this file (p5-maksilofacialna-v3.pdf)p5-maksilofacialna-v3.pdf[ ]104 kB
Download this file (p5-medIR.pdf)p5-medIR.pdf[ ]207 kB
Download this file (p5-nevrokirurgija.pdf)p5-nevrokirurgija.pdf[ ]92 kB
Download this file (p5-nevrologija.pdf)p5-nevrologija.pdf[ ]197 kB
Download this file (p5-okoljska.pdf)p5-okoljska.pdf[ ]202 kB
Download this file (p5-psihiatrija.pdf)p5-psihiatrija.pdf[ ]253 kB
Download this file (p6-bol.pdf)p6-bol.pdf[ ]411 kB
Download this file (p6-onko.pdf)p6-onko.pdf[ ]103 kB
Download this file (p6-uvod.pdf)p6-uvod.pdf[ ]483 kB
Download this file (p6s6-pal.pdf)p6s6-pal.pdf[ ]410 kB
Download this file (s1-anat.pdf)s1-anat.pdf[ ]196 kB
Download this file (s1-anat2.pdf)s1-anat2.pdf[ ]345 kB
Download this file (s1-ang.pdf)s1-ang.pdf[ ]329 kB
Download this file (s1-biocel.pdf)s1-biocel.pdf[ ]181 kB
Download this file (s1-biofiz.pdf)s1-biofiz.pdf[ ]189 kB
Download this file (s1-biokem-izb.pdf)s1-biokem-izb.pdf[ ]211 kB
Download this file (s1-biokem.pdf)s1-biokem.pdf[ ]209 kB
Download this file (s1-molek.pdf)s1-molek.pdf[ ]108 kB
Download this file (s1-raz.pdf)s1-raz.pdf[ ]208 kB
Download this file (s2-ebm.pdf)s2-ebm.pdf[ ]341 kB
Download this file (s2-farma.pdf)s2-farma.pdf[ ]179 kB
Download this file (s2-fizio.pdf)s2-fizio.pdf[ ]80 kB
Download this file (s2-mikro.pdf)s2-mikro.pdf[ ]181 kB
Download this file (s2-mikro1.pdf)s2-mikro1.pdf[ ]181 kB
Download this file (s2-mit.pdf)s2-mit.pdf[ ]197 kB
Download this file (s2-psih-v2.pdf)s2-psih-v2.pdf[ ]211 kB
Download this file (s3-anest.pdf)s3-anest.pdf[ ]208 kB
Download this file (s3-klinbio-v2.pdf)s3-klinbio-v2.pdf[ ]453 kB
Download this file (s3-ortopedija.pdf)s3-ortopedija.pdf[ ]283 kB
Download this file (s3-prop-izb.pdf)s3-prop-izb.pdf[ ]305 kB
Download this file (s3-rad.pdf)s3-rad.pdf[ ]75 kB
Download this file (s4-dm1.pdf)s4-dm1.pdf[ ]214 kB
Download this file (s4-etika-nav.pdf)s4-etika-nav.pdf[ ]407 kB
Download this file (s4-etika.pdf)s4-etika.pdf[ ]255 kB
Download this file (s4-frm.pdf)s4-frm.pdf[ ]346 kB
Download this file (s4-frm2.pdf)s4-frm2.pdf[ ]111 kB
Download this file (s4-klinpsih.pdf)s4-klinpsih.pdf[ ]496 kB
Download this file (s4-ofta.pdf)s4-ofta.pdf[ ]215 kB
Download this file (s4-orl.pdf)s4-orl.pdf[ ]500 kB
Download this file (s4-pat2.pdf)s4-pat2.pdf[ ]306 kB
Download this file (s4-ped.pdf)s4-ped.pdf[ ]592 kB
Download this file (s4-sodna.pdf)s4-sodna.pdf[ ]269 kB
Download this file (s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf)s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf[ ]102 kB
Download this file (s46-ofta-izb.pdf)s46-ofta-izb.pdf[ ]214 kB
Download this file (s5-derma.pdf)s5-derma.pdf[ ]150 kB
Download this file (s5-ger.pdf)s5-ger.pdf[ ]291 kB
Download this file (s5-gineko.pdf)s5-gineko.pdf[ ]168 kB
Download this file (s5-infek.pdf)s5-infek.pdf[ ]156 kB
Download this file (s5-jz.pdf)s5-jz.pdf[ ]211 kB
Download this file (s5-klinfarma.pdf)s5-klinfarma.pdf[ ]199 kB
Download this file (s5-medIR.pdf)s5-medIR.pdf[ ]210 kB
Download this file (s5-nevrokirurgija.pdf)s5-nevrokirurgija.pdf[ ]107 kB
Download this file (s5-nevrologija.pdf)s5-nevrologija.pdf[ ]316 kB
Download this file (s5-okoljska.pdf)s5-okoljska.pdf[ ]205 kB
Download this file (s5-psihiatrija.pdf)s5-psihiatrija.pdf[ ]334 kB
Download this file (s6-dm2.pdf)s6-dm2.pdf[ ]366 kB
Download this file (s6-onko.pdf)s6-onko.pdf[ ]122 kB
Download this file (s6-uvod.pdf)s6-uvod.pdf[ ]559 kB
Download this file (studijskikoledar1617.pdf)studijskikoledar1617.pdf[ ]56 kB
Download this file (studijskikoledar1718.pdf)studijskikoledar1718.pdf[ ]26 kB
Download this file (v1-anat.pdf)v1-anat.pdf[ ]288 kB
Download this file (v1-anat2-v3.pdf)v1-anat2-v3.pdf[ ]283 kB
Download this file (v1-biocel.pdf)v1-biocel.pdf[ ]116 kB
Download this file (v1-biofiz.pdf)v1-biofiz.pdf[ ]416 kB
Download this file (v1-biokem.pdf)v1-biokem.pdf[ ]183 kB
Download this file (v1-kem.pdf)v1-kem.pdf[ ]537 kB
Download this file (v1-molek.pdf)v1-molek.pdf[ ]296 kB
Download this file (v1-ms1-1.pdf)v1-ms1-1.pdf[ ]274 kB
Download this file (v1-ms1-2.pdf)v1-ms1-2.pdf[ ]273 kB
Download this file (v1-pp.pdf)v1-pp.pdf[ ]1067 kB
Download this file (v1-raz.pdf)v1-raz.pdf[ ]261 kB
Download this file (v2-ebm.pdf)v2-ebm.pdf[ ]361 kB
Download this file (v2-farma.pdf)v2-farma.pdf[ ]350 kB
Download this file (v2-fizio.pdf)v2-fizio.pdf[ ]205 kB
Download this file (v2-fizio2.pdf)v2-fizio2.pdf[ ]197 kB
Download this file (v2-mikro-v2.pdf)v2-mikro-v2.pdf[ ]181 kB
Download this file (v2-mit.pdf)v2-mit.pdf[ ]315 kB
Download this file (v2-pat.pdf)v2-pat.pdf[ ]265 kB
Download this file (v2-psih-v2.pdf)v2-psih-v2.pdf[ ]345 kB
Download this file (v3-anest.pdf)v3-anest.pdf[ ]394 kB
Download this file (v3-interna.pdf)v3-interna.pdf[ ]927 kB
Download this file (v3-kirurgija.pdf)v3-kirurgija.pdf[ ]295 kB
Download this file (v3-klinbio-porocilo.doc)v3-klinbio-porocilo.doc[ ]24 kB
Download this file (v3-klinbio.pdf)v3-klinbio.pdf[ ]150 kB
Download this file (v3-ortopedija.pdf)v3-ortopedija.pdf[ ]387 kB
Download this file (v3-rad.pdf)v3-rad.pdf[ ]108 kB
Download this file (v4-dm1.pdf)v4-dm1.pdf[ ]827 kB
Download this file (v4-frm.pdf)v4-frm.pdf[ ]346 kB
Download this file (v4-ms2.pdf)v4-ms2.pdf[ ]487 kB
Download this file (v4-ofta-navodila.pdf)v4-ofta-navodila.pdf[ ]376 kB
Download this file (v4-ofta.pdf)v4-ofta.pdf[ ]339 kB
Download this file (v4-orl.pdf)v4-orl.pdf[ ]632 kB
Download this file (v4-pat2.pdf)v4-pat2.pdf[ ]306 kB
Download this file (v4-ped.pdf)v4-ped.pdf[ ]356 kB
Download this file (v4-sodna.pdf)v4-sodna.pdf[ ]153 kB
Download this file (v5-derma.pdf)v5-derma.pdf[ ]162 kB
Download this file (v5-gineko.pdf)v5-gineko.pdf[ ]199 kB
Download this file (v5-infek.pdf)v5-infek.pdf[ ]301 kB
Download this file (v5-jz.pdf)v5-jz.pdf[ ]274 kB
Download this file (v5-maksilofacialna.pdf)v5-maksilofacialna.pdf[ ]289 kB
Download this file (v5-nevrologija.pdf)v5-nevrologija.pdf[ ]139 kB
Download this file (v5-okoljska.pdf)v5-okoljska.pdf[ ]257 kB
Download this file (v5-psihiatrija.pdf)v5-psihiatrija.pdf[ ]222 kB
Download this file (v5-psihiatrija1.pdf)v5-psihiatrija1.pdf[ ]29 kB
Download this file (v6-dm2.pdf)v6-dm2.pdf[ ]109 kB
Download this file (v6-onko.pdf)v6-onko.pdf[ ]179 kB
Download this file (v6-uvod.pdf)v6-uvod.pdf[ ]99 kB