Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


E l e k t r o n s k i     u r n i k

 

Študijski koledar

Študijski koledar 2012/2013
Študijski koledar 2013/2014
Študijski koledar 2014/2015
Študijski koledar 2015/2016
Študijski koledar 2016/2017
Študijski koledar 2017/2018

 

Urniki za zimski semester 2017-2018

1. letnik
2. letnik (3.10.2017-28.10.2017, 31.10.2017-31.12.2017, 1.1.2018-26.1.2018)
3. letnik
4. letnik
5. letnik
6. letnik

 

Urniki za letni semester 2017-2018

1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
5. letnik

 

Urniki za izbirne predmete 2017-2018

1. letnik
2. letnik

 

Podrobnejše informacije, datumski razporedi, navodila

1. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anatomija s histologijo in embriologijo X X X X X X
Biologija celice X X X      
Biokemija s kemijo X X X X X X
Biofizika X X X      
Uvod v medicino            
 Prva pomoč X   X      
 Zgodovina medicine X          
 Medicinska angleščina   X        
 Terminologija X          
Metode raziskovalnega dela v medicini z medicinsko statistiko       X X X
Molekularna biologija z genetiko       X X X
Izbrane vsebine in novosti v anatomiji            
Medicina in šport 1       X    

 

2. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Fiziologija X X X X   X
Mikrobiologija X X X      
Uvod v medicino II.            
 Uvod v javno zdravje X   X      
 Sociologija medicine X X        
 Medicinska angleščina X X        
 Medicina in IT X   X      
Farmakologija s toksikologijo       X X X
Zdravstvena psihologija       X X X
Patologija I.       X X X
Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji       X X  

 

3. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Interna medicina s propedevtiko X X X X X X
Kirurgija X X X X X  
Radiologija X X X      
Klinična biokemija X X X, 1, 2      
Ortopedija X X X      
Anesteziologija       X X X
Izbrane vsebine in novosti v interni medicini       X    
Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki         X  
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini       X, 1 X, 1  

 

4. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Pediatrija X X X      
Klinična psihologija in sporazumevanje X X        
Družinska medicina I. X X X      
Fizikalna in rehabilitacijska medicina X X, 1, 2, 3 X      
Medicinska etika in pravo       X X, 1, 2  
Sodna medicina       X X X
Patologija II.       X X X
Oftalmologija       X X X, 1
Otorinolaringologija       X X X
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v pediatriji            
Medicina in šport 2       X    
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini       X, 1 X, 1  
Urgentna medicina       X X, 1  

 

5. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Dermatovenerologija X X X      
Psihiatrija X X X      
Nevrologija X X X      
Nevrokirurgija X X        
Klinična farmakologija X X        
Vplivi okolja in zdravje            
 Okoljska medicina X X X      
 Geriatrija X X        
 Medicina v izrednih razmerah X X        
 Maksilofacialna kirurgija z osnovami stomatologije X   X      
Infekcijske bolezni       X X X
Javno zdravje       X X X
Ginekologija in porodništvo       X X X
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji            
Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu            
Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji            
Medicina in šport 2            
Tropska medicina            

 

6. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Onkologija in radioterapija X X X      
Uvod v raziskovalno delo in telemedicino X X X      
Družinska medicina II.   X X      
Pediatrija – delo ob bolniku            
Interna medicina – delo ob bolniku            
Kirurgija – delo ob bolniku            
Biostatistika pri raziskovalnem delu       X   X
Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini            
Nastanek in vrste bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino            
Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe X X        
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini X X        

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (academiccalendar1516.pdf)academiccalendar1516.pdf[ ]181 kB
Download this file (academiccalendar1617.pdf)academiccalendar1617.pdf[ ]205 kB
Download this file (academiccalendar1718.pdf)academiccalendar1718.pdf[ ]191 kB
Download this file (etika-prirocnik.pdf)etika-prirocnik.pdf[ ]2814 kB
Download this file (l1-izbirni.pdf)l1-izbirni.pdf[ ]42 kB
Download this file (l1-letni.pdf)l1-letni.pdf[ ]24 kB
Download this file (l1-zimski.pdf)l1-zimski.pdf[ ]116 kB
Download this file (l2-izbirni.pdf)l2-izbirni.pdf[ ]31 kB
Download this file (l2-letni-v2.pdf)l2-letni-v2.pdf[ ]212 kB
Download this file (l2-zimski1.pdf)l2-zimski1.pdf[ ]225 kB
Download this file (l2-zimski2.pdf)l2-zimski2.pdf[ ]226 kB
Download this file (l2-zimski3.pdf)l2-zimski3.pdf[ ]226 kB
Download this file (l3-letni.pdf)l3-letni.pdf[ ]203 kB
Download this file (l3-zimski.pdf)l3-zimski.pdf[ ]213 kB
Download this file (l4-letni.pdf)l4-letni.pdf[ ]210 kB
Download this file (l4-zimski.pdf)l4-zimski.pdf[ ]211 kB
Download this file (l5-letni.pdf)l5-letni.pdf[ ]210 kB
Download this file (l5-zimski.pdf)l5-zimski.pdf[ ]215 kB
Download this file (l6-zimski-v2.xls)l6-zimski-v2.xls[ ]175 kB
Download this file (p1-anat.pdf)p1-anat.pdf[ ]587 kB
Download this file (p1-anat2.pdf)p1-anat2.pdf[ ]553 kB
Download this file (p1-biocel.pdf)p1-biocel.pdf[ ]387 kB
Download this file (p1-biofiz.pdf)p1-biofiz.pdf[ ]192 kB
Download this file (p1-biokem.pdf)p1-biokem.pdf[ ]211 kB
Download this file (p1-biokemija.pdf)p1-biokemija.pdf[ ]200 kB
Download this file (p1-molek.pdf)p1-molek.pdf[ ]81 kB
Download this file (p1-ms1.pdf)p1-ms1.pdf[ ]179 kB
Download this file (p1-pp.pdf)p1-pp.pdf[ ]232 kB
Download this file (p1-raz.pdf)p1-raz.pdf[ ]194 kB
Download this file (p1-term.pdf)p1-term.pdf[ ]223 kB
Download this file (p1-zgod.pdf)p1-zgod.pdf[ ]223 kB
Download this file (p2-ang.pdf)p2-ang.pdf[ ]135 kB
Download this file (p2-farma.pdf)p2-farma.pdf[ ]277 kB
Download this file (p2-fizio.pdf)p2-fizio.pdf[ ]108 kB
Download this file (p2-fizio2.pdf)p2-fizio2.pdf[ ]160 kB
Download this file (p2-JZ1.pdf)p2-JZ1.pdf[ ]137 kB
Download this file (p2-mit.pdf)p2-mit.pdf[ ]53 kB
Download this file (p2-pat.pdf)p2-pat.pdf[ ]167 kB
Download this file (p2-psih.pdf)p2-psih.pdf[ ]316 kB
Download this file (p2-socmed.pdf)p2-socmed.pdf[ ]336 kB
Download this file (p2s2-mikro.pdf)p2s2-mikro.pdf[ ]170 kB
Download this file (p3-anest.pdf)p3-anest.pdf[ ]205 kB
Download this file (p3-klinbio.pdf)p3-klinbio.pdf[ ]101 kB
Download this file (p3-ortopedija.pdf)p3-ortopedija.pdf[ ]237 kB
Download this file (p3-rad.pdf)p3-rad.pdf[ ]55 kB
Download this file (p3s3-interna.pdf)p3s3-interna.pdf[ ]1534 kB
Download this file (p3s3-kirurgija.pdf)p3s3-kirurgija.pdf[ ]472 kB
Download this file (p3s3-uz-izb-tp.pdf)p3s3-uz-izb-tp.pdf[ ]501 kB
Download this file (p3s3-uz-izb.pdf)p3s3-uz-izb.pdf[ ]473 kB
Download this file (p4-dm1.pdf)p4-dm1.pdf[ ]300 kB
Download this file (p4-etika.pdf)p4-etika.pdf[ ]250 kB
Download this file (p4-frm-v3.pdf)p4-frm-v3.pdf[ ]350 kB
Download this file (p4-klinpsih.pdf)p4-klinpsih.pdf[ ]391 kB
Download this file (p4-ms2.pdf)p4-ms2.pdf[ ]179 kB
Download this file (p4-ofta.pdf)p4-ofta.pdf[ ]225 kB
Download this file (p4-orl.pdf)p4-orl.pdf[ ]434 kB
Download this file (p4-pat2.pdf)p4-pat2.pdf[ ]523 kB
Download this file (p4-ped.pdf)p4-ped.pdf[ ]366 kB
Download this file (p4-sodna.pdf)p4-sodna.pdf[ ]106 kB
Download this file (p4s4-endo-izb-tp.pdf)p4s4-endo-izb-tp.pdf[ ]498 kB
Download this file (p4s4-endo-izb.pdf)p4s4-endo-izb.pdf[ ]474 kB
Download this file (p4s4-urgentna-izb.pdf)p4s4-urgentna-izb.pdf[ ]402 kB
Download this file (p4s4-urgentna.pdf)p4s4-urgentna.pdf[ ]402 kB
Download this file (p5-derma.pdf)p5-derma.pdf[ ]140 kB
Download this file (p5-ger.pdf)p5-ger.pdf[ ]194 kB
Download this file (p5-gineko.pdf)p5-gineko.pdf[ ]183 kB
Download this file (p5-infek.pdf)p5-infek.pdf[ ]198 kB
Download this file (p5-jz-v2.pdf)p5-jz-v2.pdf[ ]184 kB
Download this file (p5-klinfarma.pdf)p5-klinfarma.pdf[ ]197 kB
Download this file (p5-maksilofacialna-v2.pdf)p5-maksilofacialna-v2.pdf[ ]104 kB
Download this file (p5-medIR.pdf)p5-medIR.pdf[ ]207 kB
Download this file (p5-nevrokirurgija.pdf)p5-nevrokirurgija.pdf[ ]98 kB
Download this file (p5-nevrologija.pdf)p5-nevrologija.pdf[ ]196 kB
Download this file (p5-okoljska.pdf)p5-okoljska.pdf[ ]129 kB
Download this file (p5-psihiatrija.pdf)p5-psihiatrija.pdf[ ]255 kB
Download this file (p6-onko.pdf)p6-onko.pdf[ ]102 kB
Download this file (p6-uvod.pdf)p6-uvod.pdf[ ]419 kB
Download this file (s1-anat.pdf)s1-anat.pdf[ ]327 kB
Download this file (s1-anat2.pdf)s1-anat2.pdf[ ]367 kB
Download this file (s1-ang.pdf)s1-ang.pdf[ ]195 kB
Download this file (s1-biocel.pdf)s1-biocel.pdf[ ]590 kB
Download this file (s1-biofiz.pdf)s1-biofiz.pdf[ ]189 kB
Download this file (s1-biokem.pdf)s1-biokem.pdf[ ]193 kB
Download this file (s1-biokemija.pdf)s1-biokemija.pdf[ ]193 kB
Download this file (s1-molek.pdf)s1-molek.pdf[ ]108 kB
Download this file (s1-raz.pdf)s1-raz.pdf[ ]208 kB
Download this file (s2-ang.pdf)s2-ang.pdf[ ]59 kB
Download this file (s2-farma-v2.pdf)s2-farma-v2.pdf[ ]290 kB
Download this file (s2-fizio.pdf)s2-fizio.pdf[ ]81 kB
Download this file (s2-pat.pdf)s2-pat.pdf[ ]172 kB
Download this file (s2-psih.pdf)s2-psih.pdf[ ]219 kB
Download this file (s2-socmed.pdf)s2-socmed.pdf[ ]368 kB
Download this file (s3-anest.pdf)s3-anest.pdf[ ]209 kB
Download this file (s3-klinbio.pdf)s3-klinbio.pdf[ ]387 kB
Download this file (s3-ortopedija.pdf)s3-ortopedija.pdf[ ]282 kB
Download this file (s3-prop-izb.pdf)s3-prop-izb.pdf[ ]307 kB
Download this file (s3-rad.pdf)s3-rad.pdf[ ]76 kB
Download this file (s4-dm1.pdf)s4-dm1.pdf[ ]213 kB
Download this file (s4-etika-nav.pdf)s4-etika-nav.pdf[ ]278 kB
Download this file (s4-etika.pdf)s4-etika.pdf[ ]250 kB
Download this file (s4-frm.pdf)s4-frm.pdf[ ]350 kB
Download this file (s4-frm2.pdf)s4-frm2.pdf[ ]36 kB
Download this file (s4-frm3.pdf)s4-frm3.pdf[ ]207 kB
Download this file (s4-frm4.pdf)s4-frm4.pdf[ ]216 kB
Download this file (s4-klinpsih.pdf)s4-klinpsih.pdf[ ]428 kB
Download this file (s4-ofta.pdf)s4-ofta.pdf[ ]226 kB
Download this file (s4-orl.pdf)s4-orl.pdf[ ]434 kB
Download this file (s4-pat2-v2.pdf)s4-pat2-v2.pdf[ ]202 kB
Download this file (s4-ped-v2.pdf)s4-ped-v2.pdf[ ]383 kB
Download this file (s4-sodna.pdf)s4-sodna.pdf[ ]266 kB
Download this file (s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf)s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf[ ]102 kB
Download this file (s5-derma.pdf)s5-derma.pdf[ ]149 kB
Download this file (s5-ger.pdf)s5-ger.pdf[ ]276 kB
Download this file (s5-gineko.pdf)s5-gineko.pdf[ ]205 kB
Download this file (s5-infek.pdf)s5-infek.pdf[ ]157 kB
Download this file (s5-jz-v2.pdf)s5-jz-v2.pdf[ ]187 kB
Download this file (s5-klinfarma.pdf)s5-klinfarma.pdf[ ]199 kB
Download this file (s5-medIR.pdf)s5-medIR.pdf[ ]211 kB
Download this file (s5-nevrokirurgija.pdf)s5-nevrokirurgija.pdf[ ]109 kB
Download this file (s5-nevrologija.pdf)s5-nevrologija.pdf[ ]317 kB
Download this file (s5-okoljska.pdf)s5-okoljska.pdf[ ]157 kB
Download this file (s5-psihiatrija.pdf)s5-psihiatrija.pdf[ ]274 kB
Download this file (s6-dm2.pdf)s6-dm2.pdf[ ]303 kB
Download this file (s6-onko.pdf)s6-onko.pdf[ ]122 kB
Download this file (s6-uvod.pdf)s6-uvod.pdf[ ]433 kB
Download this file (studijskikoledar1617.pdf)studijskikoledar1617.pdf[ ]56 kB
Download this file (studijskikoledar1718.pdf)studijskikoledar1718.pdf[ ]26 kB
Download this file (v1-anat.pdf)v1-anat.pdf[ ]684 kB
Download this file (v1-anat2.pdf)v1-anat2.pdf[ ]286 kB
Download this file (v1-biocel.pdf)v1-biocel.pdf[ ]112 kB
Download this file (v1-biofiz.pdf)v1-biofiz.pdf[ ]353 kB
Download this file (v1-biokem.pdf)v1-biokem.pdf[ ]188 kB
Download this file (v1-biokemija.pdf)v1-biokemija.pdf[ ]195 kB
Download this file (v1-molek.pdf)v1-molek.pdf[ ]294 kB
Download this file (v1-pp.pdf)v1-pp.pdf[ ]595 kB
Download this file (v1-raz.pdf)v1-raz.pdf[ ]260 kB
Download this file (v2-farma.pdf)v2-farma.pdf[ ]351 kB
Download this file (v2-fizio-v2.pdf)v2-fizio-v2.pdf[ ]130 kB
Download this file (v2-fizio2.pdf)v2-fizio2.pdf[ ]124 kB
Download this file (v2-JZ1.pdf)v2-JZ1.pdf[ ]279 kB
Download this file (v2-mikro.pdf)v2-mikro.pdf[ ]374 kB
Download this file (v2-mit.pdf)v2-mit.pdf[ ]44 kB
Download this file (v2-pat.pdf)v2-pat.pdf[ ]265 kB
Download this file (v2-psih.pdf)v2-psih.pdf[ ]327 kB
Download this file (v3-anest.pdf)v3-anest.pdf[ ]398 kB
Download this file (v3-interna.pdf)v3-interna.pdf[ ]720 kB
Download this file (v3-kirurgija.pdf)v3-kirurgija.pdf[ ]295 kB
Download this file (v3-klinbio-porocilo.doc)v3-klinbio-porocilo.doc[ ]24 kB
Download this file (v3-klinbio-v2.pdf)v3-klinbio-v2.pdf[ ]172 kB
Download this file (v3-ortopedija-v2.pdf)v3-ortopedija-v2.pdf[ ]47 kB
Download this file (v3-rad.pdf)v3-rad.pdf[ ]107 kB
Download this file (v4-dm1.pdf)v4-dm1.pdf[ ]779 kB
Download this file (v4-frm.pdf)v4-frm.pdf[ ]349 kB
Download this file (v4-ofta-navodila.pdf)v4-ofta-navodila.pdf[ ]378 kB
Download this file (v4-ofta.pdf)v4-ofta.pdf[ ]362 kB
Download this file (v4-orl.pdf)v4-orl.pdf[ ]568 kB
Download this file (v4-pat2-v2.pdf)v4-pat2-v2.pdf[ ]202 kB
Download this file (v4-ped.pdf)v4-ped.pdf[ ]361 kB
Download this file (v4-sodna.pdf)v4-sodna.pdf[ ]151 kB
Download this file (v5-derma.pdf)v5-derma.pdf[ ]162 kB
Download this file (v5-gineko.pdf)v5-gineko.pdf[ ]293 kB
Download this file (v5-infek.pdf)v5-infek.pdf[ ]299 kB
Download this file (v5-jz.pdf)v5-jz.pdf[ ]277 kB
Download this file (v5-maksilofacialna.pdf)v5-maksilofacialna.pdf[ ]291 kB
Download this file (v5-nevrologija.pdf)v5-nevrologija.pdf[ ]147 kB
Download this file (v5-okoljska.pdf)v5-okoljska.pdf[ ]115 kB
Download this file (v5-psihiatrija.pdf)v5-psihiatrija.pdf[ ]212 kB
Download this file (v6-dm2.pdf)v6-dm2.pdf[ ]108 kB
Download this file (v6-onko.pdf)v6-onko.pdf[ ]171 kB
Download this file (v6-uvod.pdf)v6-uvod.pdf[ ]99 kB

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si