Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


Dekan
Red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med.

Prodekan za študijske zadeve
Red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost
Red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.

Prodekan za mednarodno sodelovanje
Doc. dr. Bogdan Čižmarevič, dr. med.

Prodekan za podiplomski študij
Red. prof. dr. Pavel Skok, dr. med.

Prodekan za študentska vprašanja
Luka Oblak

Pomočnik tajnika
Vesna Krajnc, univ. dipl. ekon.

Pomočnik tajnika
Mag. Jelka Rakun, univ. dipl. prav.