This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Postgraduates

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 24. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30803481 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Rekonstrukcija sprednje križne vezi z enojnim ali dvojnim snopom: primerjava rezultatov«.

Predstavitev bo potekala ob 12. uri na v sejni sobi Travmatološkega oddelka (7. nadstropje), UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obvečamo vas, da bo SPREJEMNI IZPIT v ponedeljek, dne 16. 9. 2019 ob 8. uri v računalniški učilnici 1N24 (I. nadstropje) na Medicinski fakulteti UM.

Skladno z razpisnimi pogoji za vpis na študijski program Biomedicinska tehnologija, morajo diplomanti, ki niso s področja medicine (splošna in dentalna medicina), farmacije in veterinarstva, dodatno opraviti sprejemni izpit iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika.

S spoštovanjem, Referat MFUM