This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Postgraduates

Spoštovani,

obveščamo vas, da je z dnem 21. 6. 2019 na spletni strani UM objavljen »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/2020«. https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-doktorskega-študija-2019.aspx

Razpis je objavljen tudi v angleški različici.

https://www.um.si/en/Study/about/Pages/CO-FUNDING-OF-DOCTORAL-STUDIES-2019.aspx

Lep pozdrav, Referat MFUM  

 

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Molekularna karakterizacija proti karbapenemom odpornih sevov bakterije Pseudomonas aeruginosa iz kužnin in okolja«

Disertacijo bo zagovarjal mag. Andrej Golle, dr. med., v ponedeljek, 8. julija 2019 ob 10. uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.