Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Spoštovani!

Senat Medicinske fakultete UM je na 25 seji dne 15.4.2019, sprejel sklep, da se spremembe in dopolnitve Organizacijskega akta o delovnem času na MF UM podajo v 20 dnevno javno obravnavo.
Javna obravnava sprememb in dopolnitev Organizacijskega akta o delovnem času Medicinske fakultete Univerze v Mariboru bo potekala do vključno 7.5.2019. Pozivamo Vas, da morebitne utemeljene pripombe in predloge posredujete na naslov mf@um.si, do navedenega roka.